Promovare pensiune turisticaPrezentarea materialelor de promovare turistică a pensiunii turistice se pot realiza în următoarele modalităţi:[1]
Organizarea unor mese pe anumite trasee turistice cunoscute cu mâncăruri tradiţionale, cu degustare de vinuri, mâncăruri specifice, prilej cu care pot fi distribuite şi materiale de promovare a pensiunii turistice;
Realizarea promovării pensiunii turistice prin intermediul celor 20 de Birouri de Promovare Turistică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism;
Publicitate realizată cu prilejul unor târguri, sărbători tradiţionale, manifestări privind obiceiuri locale;
Organizarea unor expoziţii cu imagini din diferite pensiuni turistice, târguri de artă populară tradiţională (vase de lut, împletituri etc.);
Participarea la târgurile de promovare turistică realizate în ţară şi străinătate;Având în vedere aspectele prezentate, ajungem la concluzia că turistul, consumatorul de prestaţii turistice, realizate de o pensiune turistică din mediul rural, intră în posesia informaţiilor privind turismul rural prin intermediul următoarelor căi de promovare:


* Agenţii de turism specializate;


* Mijloace publicitare;


* Reţele şi forme de organizare a turismului rural;


* Prin reclama realizată de turiştii care au beneficiat de serviciile unei pensiuni turistice rurale;


* Prin intermediul distribuitorilor de produse turistice din mediul rural.


Mixul de marketing presupune îmbinarea optimă a patru elemente: produs, preţ, plasare, promovare.[2]


Politica de produs


Pentru a satisface cerinţele consumatorilor de produse turistice rurale, pentru a determina turiştii să revină la aceeaşi destinaţie turistică este necesar ca administratorul pensiunii turistice să ofere servicii de calitate. Calitatea reprezintă întâlnirea aşteptărilor turistului cu caracteristicile serviciilor oferite: cazare, alimentaţie publică, agrement.


Politica de preţ


Stabilirea preţurilor pentru serviciile oferite de o pensiune turistică rurală trebuie să ia în considerare acoperirea costurilor de producţie şi garantarea obţinerii unui profit minim pentru început. Este necesar ca într-o primă etapă să se aplice un preţ de lansare, care să fie mai mic în vederea atragerii turiştilor şi cucerirea unui segment al pieţei turistice.

După aceasta, preţul poate fi crescut treptat, însă nu exagerat întrucât un asemenea preţ exagerat este o barieră în calea atragerii turiştilor.

Politica de promovare

Pentru a cunoaşte serviciile oferite de o pensine turistică şi pentru a crea o destinaţie competitivă este necesar să se realizeze o promovare adecvată. Scopul promovării este deplasarea rapidă a produsului turistic de la prestatorul de servicii turistice către potenţialii turişti.

Mijloacele utilizate pentru realizarea unor acţiuni promoţionale sunt:

* Prin intermediul turiştilor care au fost mulţumiţi de serviciile oferite şi recomandă pensiunea turistică şi altor potenţiali turişti;


* Anunţuri în cataloagele de specialitate editate de diferite asociaţii sau operatori din domeniul turismului;


Conţinutul unui mesaj inclus într-un material de promovare al unei pensiuni turistice rurale poate cuprinde:


* Condiţii naturale deosebite şi frumuseţea zonei unde este amplasată pensiunea turistică;


* Căi de acces, posibilităţile de transport;


* Serviciile oferite şi calitatea acestora;


* Serviciile de alimentaţie publică care se bazează pe produse din gospodăria proprie;


* Posibilităţile de agrement, distracţie, petrecere a timpului liber, existenţa unor trasee turistice, monumente sau alte atracţii turistice ale zonei.


În ceea ce priveşte eficienţa, mesajul trebuie să aibă următoarele caracteristici:


* Să fie simplu şi concis;


* Să fie corect şi orientat către turist;


* Să comunice clar datele privind pensiunea turistică rurală;


Conţinutul mesajului trebuie să pună în evidenţă următoarele aspecte:


* Vacanţa petrecută într-o pensiune turistică rurală este o plăcere;


* Preţurile sunt accesibile tuturor;


* Odihna şi recreaţia sunt garantate.


Chiar şi numele pensiunii turistice face parte din politica de promovare eficientă. În acest sens, se recomandă alegerea unui nume scurt şi care să nu creeze dubii în ceea ce priveşte tipul de activitate.


cazare in romania la pensiuni
0