Despre cazare si clasificarea hoteluri-lor in Romania


Clasificarea hotelurilor oferă o serie de avantaje: clasificarea oficială furnizează canale directe de promovare, control şi siguranţă că standardele corespund aşteptărilor clienţilor. Clasificarea de asemenea stabileşte standardele şi iniţiativele cu privire la îmbunătăţirea calităţii şi contribuie la formarea unei imagini de încredere a destinaţiei.
Clasificarea de hoteluri se poate realiza în funcţie de cazare mai multe criterii:
- În funcţie de capacitatea de primire putem distinge:
- hoteluri mici (20-40 locuri)
- hoteluri mijlocii (200-400 locuri)
- hoteluri mari (400-1000 locuri şi mai mult).
- Amplasarea constituie un alt criteriu, în funcţie de care distingem:
- hoteluri amplasate în centrul oraşului
- hoteluri amplasate în suburbii
- hoteluri amplasate în aeroporturi (acestea se mai numesc hoteluri terminale)
- hoteluri amplasate pe marile artere de circulaţie
- hoteluri amplasate în staţiunile de destinaţie.
- Un alt criteriu de diferenţiere este tipul pasagerilor. În funcţie de acesta distingem:
- hoteluri comerciale, care asigură servicii specifice oamenilor de afaceri
- hoteluri turistice, care se adresează celor aflaţi în vacanţă
- hoteluri situate în staţiuni, cu caracteristici asemănătoare hotelurilor turistice, fiind amplasate în staţiuni litorale, montane, etc.
- Hotelurile pot fi clasificate şi în funcţie de serviciile oferite, fiind astfel:
- hoteluri cu servicii complete (sau full-service) care asigură o mare varietate de servicii respectiv cazare, masă, room-service, spălătorie, închirieri birouri, etc.
- hoteluri budget care oferă servicii limitate de cazare şi masă la preţuri rezonabile
- hoteluri self-catering care oferă numai servicii de cazare de bază, clienţii făcându-şi singuri curăţenie în cameră, îşi prepară singuri hrana, etc. (acestea sunt amplasate în apropierea autostrăzilor şi sunt răspândite în special în SUA şi Canada).
- O altă variantă de clasificare ia în considerare modalitatea de administrare în funcţie de care diferenţiem:
- hotelurile independente care, de regulă, sunt hoteluri de dimensiuni mici, de categorie inferioară, cel mult două stele, aflate în gestiune familială
- hotelurile afiliate la lanţuri voluntare
- lanţuri integrate.
- În funcţie de tipul produsului oferit distingem:
- hoteluri cazinou
- hoteluri-apartament
- hoteluri din cadrul centrelor de conferinţe, etc.
- Pentru clienţi cea mai relevantă clasificare este cea în funcţie de preţ, considerând că preţul reflectă calitatea serviciilor oferite:
- hoteluri budget (hoteluri din categoria economic)
- hoteluri standard (sau de nivel mediu)
- hoteluri de lux.
Hotelurile sunt clasificate în funcţie de numărul şi calitatea serviciilor hoteliere pe categorii de la neclasificate la 5 stele.
Această clasificare este valabilă în toată lumea, reglementată însă la nivel naţional, cantitatea şi calitatea serviciilor fiind precizată în aceste reglementări. Diferenţele apar de la mărimea camerei, înălţimea acesteia, numărul de servicii asociate cazării şi modului de dotare a camerei ( mobilier, materialul lenjeriei, înălţimea faianţei în baie, etc ).
Acordarea stelelor se face de către Directia de Autorizaţie şi Control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism şi se acordă licenţa de funcţionare de la 1 la 5 stele. Corespunzător licenţei obţinute, hotelul trebuie să pună la dispoziţie anumite servicii de primire a oaspeţilor, servicii gratuite şi servicii cu plată. Cazare Romania
0